Uitkoop en schadeloosstelling van gedupeerden aardgaswinning

De blijdschap over de vondst van aardgas is inmiddels omgeslagen in verbijstering over deze ramp voor onze provincie en in een nachtmerrie voor veel burgers. Ook in de gemeente Delfzijl zijn de gevolgen van aardbevingen goed zichtbaar. De PVV strijdt in de provincie én in de Tweede Kamer al jaar en dag tegen de gevolgen van de gaswinning.

  • Een goede uitkoop- en terugbouwregeling voor gedupeerden
  • Onafhankelijke schadeafhandeling
  • Kosten wisselwoningen niet afschuiven op de burger
  • Regionale ondernemers inschakelen voor schadeherstel