Minder bureaucratie, meer inspraak en volksraadplegingen

Overdreven regelzucht en de overdaad aan bureaucratie moet verdwijnen. Burgers en ondernemers moeten de overheid gaan ervaren als een hulp bij het realiseren van plannen en een houvast bij het oplossen van problemen.

  • Meer inspraak van de burger
  • Vergunningen aan burgers en ondernemers worden sneller en adequaat afgehandeld
  • Heldere communicatie bij terugkoppeling van een vraag of verzoek aan de gemeente
  • Betere bereikbaarheid van het gemeentelijk apparaat
  • Stoppen met dure en overbodige onderzoeken
  • Geen informatieavonden, maar inspraakavonden
  • Volledige transparantie in de uitgaven van belastinggeld
  • Invoering bindend referendum