Meer vrijheid voor burgers, boeren en ondernemers

Het moet gemakkelijke worden voor bedrijven om zich te vestigen in de gemeente Delfzijl. Het vestigingsklimaat moet aantrekkelijker. Procedures voor bouwvergunningen moeten eenvoudiger.

  • Avondopenstelling gemeentehuis
  • Particuliere initiatieven stimuleren en ondersteunen
  • Ondernemers ruimte geven tot groei, zonder moeilijk gedoe
  • Soepeler regels welstandscommissie bij vergunningen
  • Het behouden van het PGB zodat burgers zelf hun zorg in kunnen kopen