Geen islamisering, geen moskeeën

De islam is geen verrijking van onze cultuur maar een ideologie die koste wat het kost zijn stempel wil drukken op onze samenleving.

  • Scherp toezicht op wat er wordt gepredikt in de moskee. Zodra er haat wordt gepredikt volgt sluiting.
  • Het Nederlands cultureel erfgoed is belangrijk voor een goed besef van de Nederlandse normen en waarden; daarom geen schoolbezoek aan een moskee
  • Geen islamitische verzorgingshuizen
  • Geen dieronvriendelijk halal voedsel op scholen, gemeentelijke instellingen of gesubsidieerde organisaties
  • Geen “positieve discriminatie” door de gemeente, geen anonieme sollicitaties