Verkiezingsprogramma 2018 - 2022


"Met PVV Delfzijl in zee!"

STEM OP 21 MAART LIJST 9 PVV DELFZIJL!

Géén windturbines, zeker niet in bewoond gebied


Uitkoop en schadeloosstelling van gedupeerden aardgaswinning


Opvang asielzoekers in de eigen regio, niet in onze regio


Meer echte banen, stageplaatsen en werkervaringsplaatsen


Meer vrijheid voor burgers, boeren en ondernemers


Minder bureaucratie, meer inspraak en volksraadplegingen


Betaalbare sociale huurwoningen in de stad en dorpen


Méér geld voor ouderenzorg en voor de jeugd


Basisscholen openhouden om dorpen aantrekkelijk te houden


Zorgen voor een adequate infrastructuur en openbaar vervoer


Delfzijl aantrekkelijker met méér groen en méér recreatie


Geen islamisering, geen moskeeën


Meer veiligheid, meer blauw op straat


Lastenverlichting! Méér PVV, méér in de portemonnee