Opvang asielzoekers in de eigen regio, niet in onze regio

Twintig jaar geleden zou de gemeente Delfzijl een tijdelijk asielzoekerscentrum krijgen. Inmiddels zijn er plannen voor een permanent mega-AZC in onze gemeente. Tijd om te stoppen met valse beloftes en het AZC te sluiten.

  • Stoppen overlast en bestrijden criminaliteit bewoners AZC
  • Geen bed-bad-brood-opvang