Persbericht PVV Delfzijl: Mordicus tegen de uitbreidingsplannen windturbines Delfzijl Zuid

 Gemeente Delfzijl laat inwoners in de steek

PVV Delfzijl is geschrokken van de kille brief die de inwoners van onder meer Meedhuizen, Wagenborgen en Nieuwolda hebben gekregen van de gemeente. Een brief waarin wordt bevestigd dat het huidige gemeentebestuur niet de belangen van haar inwoners dient. Lijsttrekker Emil Smeding kan zich de woede van de inwoners goed voorstellen: "De zorgen van de inwoners moeten serieus genomen worden. De gemeente Delfzijl verschuilt zich nu achter het Rijk en de provincie. De inwoners van Delfzijl worden in de steek gelaten."

De PVV is mordicus tegen de uitbreidingsplannen windturbines Delfzijl Zuid

De PVV is en blijft tegen het gebruik van windenergie. En al helemaal op land. Windmolens in een dichtbevolkt gebied zoals Nederland leiden door de korte afstand tot huizen altijd tot grote geluidsoverlast, aantasting van het woongenot, horizonvervuiling en waardedaling van huizen. Deze bezwaren worden niet door de politiek niet serieus genomen en daar willen wij als PVV verandering in brengen. Emil Smeding: "PVV Delfzijl zal er alles aan doen om nieuwe- en uitbreiding van windmolenparken in de gemeente Delfzijl tegen te gaan. Desnoods moet de Gemeente Delfzijl bestuurlijk verzet plegen."

Windenergie lost bovendien geen enkel probleem op. De gasproblematiek kan niet worden opgelost door het plaatsen van windmolens. De elektriciteit van windmolens kan niet worden opgeslagen in grote hoeveelheden en laat zich lastig omzetten naar warmte die nodig is voor het verwarmen van huizen. Daarbij is het rendement van windmolens voor de komende 20 jaar te klein om de productie en de vraag naar gas te verminderen. 

Het klimaatprobleem wordt al helemaal niet opgelost, want zelfs als de hele energietransitie tot 2055 wordt uitgevoerd, dan nog is de impact op het klimaat vrijwel nihil. Het gevolg van al die miljarden euro's die aan de zogenaamde energietransitie zullen worden uitgegeven zal resulteren in een verlaging van slechts 0,0003 graden Celsius. 

Lees meer op de website van RTV Noord

Lees meer op de website van het Dagblad van het Noorden

Delfzijl Zuid, PVV Delfzijl, Emil Smeding, Windturbines