Meer veiligheid, meer blauw op straat

De PVV kiest voor een ‘zero tolerance’ beleid en eerlijke aanpak van onwillige burgers. Prioriteit ligt bij handhaven openbare orde en beschermen van eigendommen van de Delfzijlster bevolking.

  • De wijkagent weer op straat
  • Overlast gevende samenscholende groepen worden bestraft
  • Haltstraffen worden uitgevoerd in de eigen wijk of buurt