Méér geld voor ouderenzorg en voor de jeugd

Wie echt niet meer voor zichzelf kan zorgen heeft recht op hulp. Ook de gemeente Delfzijl vergrijst en de groep ouderen groeit snel. De wensen van ouderen staan centraal in het ouderenbeleid. De bibliotheek blijft van belang. De jeugd heeft de toekomst, de PVV ziet die toekomst in Delfzijl.

  • Voortijdig schoolverlaten tegengaan
  • Extra geld voor bestrijding eenzaamheid onder ouderen. Speciale nabestaandenzorg voor ouderen die hun partner verliezen
  • De WMO wordt nu goed gebruikt maar het kan niet zo zijn dat er geld overblijft. Daarom meer maatwerk leveren
  • Goede busverbinding voor iedereen naar nieuwe ziekenhuislocatie Scheemda
  • Werkloze jongeren inzetten als vrijwilligers om werkervaring op te doen
  • Schoolzwemmen opnieuw invoeren
  • Jeugd inspireren en ondersteunen tot (team)sport en beweging
  • De bibliotheek is belangrijk, hierop wordt niet bezuinigd