Meer echte banen, stageplaatsen en werkervaringsplaatsen

De gemeente Delfzijl biedt een zee aan mogelijkheden en kansen. Er is ruimte genoeg voor bedrijvigheid. We gaan voor méér banen en méér werk. Aanpak jeugdwerkloosheid heeft de hoogste prioriteit.

  • Inzet op 100% werkgelegenheid
  • Gemeente stimuleert stage- en werkervaringsplaatsen
  • Ondernemers mogen zelf weten of ze zondag open zijn
  • Inzetten op maakindustrie en versterken van het MKB
  • Aanbestedingen eerst aan ondernemers uit de eigen gemeente gunnen