Lastenverlichting! Méér PVV, méér in de portemonnee

In goede en slechte tijden moet het voor iedereen mogelijk blijven om te kunnen consumeren en te blijven ondernemen. Dat doen we door de lasten voor de Delfzijlsters te verlagen.

  • De OZB wordt bevroren of gaat omlaag, geen inflatiecorrectie
  • Afschaffen hondenbelasting
  • Lagere afvalstoffenheffing
  • Streng toezien op het budget gehandicaptenvoorziening om misbruik te voorkomen
  • Chronisch zieken blijven steunen in de medische kosten