Basisscholen openhouden om dorpen aantrekkelijk te houden

Om de leefbaarheid in de dorpen te behouden is het heel belangrijk dat basisscholen blijven bestaan.

  • Schoolgemeenschappen in dorpen ondersteunen.
  • Woningbouw stimuleren, wachtlijsten oplossen
  • Meer starterswoningen